ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG & CHÍNH SÁCH RIÊNG

Của JRGAMES – James & Rose Games – http://jrgames.net/ (dưới đây sẽ dùng các từ xưng hô là “JRGAMES”, “chúng tôi” hay “của chúng tôi”).

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
II. CHI PHÍ DỊCH VỤ
III. QUYỀN SỬ DỤNG
IV. QUY TẮC ỨNG XỬ
V. NHÀ QUẢNG CÁO & BÊN THỨ BA
VI. CHÍNH SÁCH RIÊNG
VII. HIỆU LỰC CỦA DỊCH VỤ
VIII. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
IX. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
X. QUYỀN TẠM NGỪNG
XI. KHÁC
XI. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các điều khoản của thỏa thuận này (“Điều khoản Sử dụng”) chi phối các mối quan hệ giữa người sử dụng và JRGAMES liên quan đến việc sử dụng các trang web của chúng tôi, tất cả các trang web mà là một phần của nó, và tất cả các nội dung, phần mềm, và các dịch vụ được cung cấp (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”).

Khi truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, người dùng chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng. Nếu không đồng ý với Điều khoản sử dụng và/hoặc chính sách bảo mật, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng trang web của chúng tôi.

JR GAME có quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc loại bỏ các phần của các Điều khoản sử dụng và/hoặc chính sách bảo mật của nó bất cứ lúc nào. JRGAMES có quyền thay đổi các dịch vụ của mình tạm thời, thường xuyên hay bỏ nó hoàn toàn.

II. CHI PHÍ DỊCH VỤ TRUY CẬP

Các trò chơi và dịch vụ của JRGAMES là miễn phí mãi mãi.

Mỗi người sử dụng phải tự trang bị các kết nối thiết bị và Internet để truy cập vào các trang web thông qua bất kỳ dịch vụ thông tin liên lạc không dây hoặc dịch vụ khác.

III. QUYỀN SỬ DỤNG

Người dùng có thể sử dụng các dịch vụ và các nội dung (ví dụ như trò chơi trực tuyến) chỉ cho cá nhân, không nhằm mục đích thương mại và không được cung cấp theo cách mà vượt quá quyền được cấp cho việc sử dụng các nội dung. Người sử dụng không sử dụng bất kỳ khai thác dữ liệu, robot, hay tương tự như thu thập dữ liệu và công cụ trích xuất về nội dung; bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc các nội dung; hoặc sao chép, in lại, sao chép, lưu trữ, hiển thị công khai, phát sóng, truyền, chỉnh sửa, dịch, xuất bản, cấp phép, chuyển nhượng, bán, vay, hoặc phân phối các nội dung mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Người sử dụng không phá vỡ bất kỳ cơ chế nào trong các nội dung để ngăn ngừa sự phát sinh trái phép hoặc phân phối nội dung. Hơn nữa, người sử dụng không được phép gian lận, khai thác lỗi và sử dụng khai thác đó.

IV. QUY TẮC ỨNG XỬ

Bao gồm cả các điểm khác của các Điều khoản sử dụng, các nội dung sau đây bị cấm:

 • Xúc phạm, phỉ báng và vu khống trong mối quan hệ với những người dùng khác, nhân viên JRGAMES và bất kỳ bên thứ ba.
 • Nội dung lừa đảo.
 • Kích động hành vi bất hợp pháp.
 • Các mối đe dọa.
 • Cưỡng chế và tấn công cá nhân.
 • Những câu nói khêu gợi và hung hãn.
 • Nội dung phi đạo đức và khiêu dâm (hình ảnh, avatar, mô tả được làm hoặc sử dụng bởi người sử dụng.
 • Các bình luận phân biệt đối xử.
 • Sử dụng ngôn ngữ thô tục và chửi thề.
 • Quảng cáo.
 • Đăng các thông tin cá nhân khác.

V. NHÀ QUẢNG CÁO & BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, bao gồm cả các liên kết được cung cấp như kết quả tìm kiếm tự động. Một số trang web có thể chứa nội dung bị phản đối, bất hợp pháp, hoặc không chính xác. JRGAMES không chịu bất kỳ trách nhiệm về những nội dung và/hoặc các trang web của bên thứ ba. Các nhà cung cấp của các trang web tương ứng chịu trách nhiệm về nội dung của họ. Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng JRGAMES không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc tài liệu khác trên các trang web của bên thứ ba. Bất kỳ giao dịch mà người sử dụng có thể có với các nhà quảng cáo tìm thấy trên các trang web là giữa người dùng và các nhà quảng cáo, và người sử dụng xác nhận và đồng ý rằng JRGAMES không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại người sử dụng có thể có đối với bất kỳ nhà quảng cáo.

VI. CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

JRGAMES tôn trọng sự riêng tư của người dùng. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ tại JRGAMES, JRGAMES có thể thu thập và ghi lại các thông tin người dùng đã cung cấp, mục đích là để cung cấp dịch vụ chính xác và tốt hơn. Điều này cũng có thể bao gồm các thông tin mà JRGAMES giao dịch hoán đổi với các nền tảng của bên thứ ba (ví dụ như Facebook, Qeep và nền tảng khác cho các ứng dụng và phần mềm) nêu trên mà người sử dụng đang sử dụng dịch vụ JRGAMES (ví dụ như tên hồ sơ, hình ảnh cá nhân, giới tính, mạng, người sử dụng ID, danh sách bạn bè, vị trí, quê quán, tuổi tác). Hơn nữa, JRGAMES thu thập dữ liệu để giám sát việc tuân thủ các quy tắc trò chơi và chức năng trò chơi (ví dụ như tên người chơi, cấp độ, kết quả, giải thưởng,…) và Điều khoản sử dụng. JRGAMES cũng có thể hiển thị trạng thái người dùng hoặc điểm số với người chơi khác.

Bằng việc cung cấp dịch vụ JRGAMES chúng tôi có thể lưu số của người sử dụng điện thoại di động điện thoại, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, vị trí, quốc gia và thông tin tùy chọn được đưa ra bởi người sử dụng cũng như IP mà người dùng đã sử dụng để truy cập dịch vụ JRGAMES.

Những gì được gọi là “cookies” (session ID) cũng được sử dụng. Một cookie là một file nhỏ mà yêu cầu sự cho phép để được đặt trên ổ cứng của người dùng máy tính. Một khi người dùng đồng ý, các tập tin được thêm vào và cookie sẽ giúp phân tích lưu lượng truy cập web hoặc cho phép chúng tôi biết khi người dùng truy cập vào một trang web cụ thể. Cookie cho phép các ứng dụng web để đáp ứng cho người sử dụng theo cách riêng. Các ứng dụng web có thể thiết kế các hoạt động của nó phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, thích và không thích bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của người sử dụng.

Chúng tôi sử dụng cookie log lưu lượng truy cập để xác định các trang đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để chỉnh nó theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó các dữ liệu được lấy ra khỏi hệ thống.

Nhìn chung, các tập tin cookie giúp chúng tôi cung cấp cho người dùng với một trang web tốt hơn bằng cách cho phép chúng tôi theo dõi các trang người dùng tìm thấy hữu ích. Một cookie không có cách nào cho chúng tôi truy cập vào máy tính của người dùng hoặc bất kỳ thông tin về họ, khác với các dữ liệu một người dùng chọn để chia sẻ với chúng tôi.

Mỗi người sử dụng có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng người dùng có thể sửa đổi thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu họ thích. Điều này có thể ngăn chặn người dùng tận dụng triệt để các trang web.

JRGAMES có quyền sử dụng dữ liệu được lưu để gửi thông tin khuyến mại bằng email, SMS hoặc MMS. Chúng tôi không bao giờ bán hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của người dùng cho bên thứ ba với mục đích tiếp thị.

Người dùng có quyền rút lại dữ liệu của mình bằng cách gửi email tới jrgames.net@gmail.com

Nếu bạn là cha mẹ của người dùng dưới 16 tuổi và muốn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của con quý vị để xem, chỉnh sửa, hoặc xóa các thông tin mà chúng tôi đã thu thập được về con quý vị, xin vui lòng gửi một email với tất cả các thông tin đó cho jrgames.net@gmail.com

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn tiêu chuẩn, bao gồm cả mã hóa, mật khẩu và các biện pháp an ninh vật lý, để bảo vệ người dùng truy cập dữ liệu cá nhân và tiết lộ trái phép. Mỗi thông tin tài khoản người dùng là được lưu trữ trên một máy chủ an toàn với bảo vệ tường lửa.

VII. TÍNH SẴN SÀNG CỦA DỊCH VỤ

JRGAMES mong muốn cung cấp dịch vụ của mình bất cứ lúc nào, nhưng vì lý do kỹ thuật, JRGAMES không đảm các dịch vụ luôn hoạt động 100% thời gian.

JRGAMES có quyền hạn chế hoặc thay đổi quyền truy cập của tất cả các dịch vụ.

VIII. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ có thể bao gồm lỗi trong đó. Chúng tôi không bảo đảm rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của từng người dùng hoặc sẽ không còn lỗi, không bị gián đoạn, hoặc có sẵn ở mọi thời điểm.

Chúng tôi không bảo hành hoặc bảo đảm về các dịch vụ và không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào.

IX. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

JRGAMES không có trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu quả phát sinh từ việc sử dụng, không có khả năng để sử dụng, hoặc sự phụ thuộc vào các dịch vụ. Sự hạn chế nói trên của trách nhiệm pháp lý cũng được áp dụng đối với trách nhiệm cá nhân của cán bộ, nhân viên của JRGAMES.

X. QUYỀN TẠM NGỪNG

JRGAMES có quyền ngừng cung cấp dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo lý do.

XI. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong nội dung này bị phán xét là vi phạm pháp luật, nó có thể bị tách rời hoặc xóa bỏ ngay mà không ảnh hưởng đến giá trị tổng thể của bản điều khoản sử dụng.